موسسه اندیشه مبنا (متنا)

                 icon.jpg

متنا، توليد نرم افزارهاي اسلامي، فرهنگي وكاربردي را هدف خود قرار داده است تا با اين وسيله بتواند              

نقشي هر چند ناچيز در اعتلاي فرهنگ اسلامي ايفا نمايد . در سال 89 با ثبت موسسه فرهنگی برگ جدیدی

در دفتر فعالیت های موسسه آغاز گردید و با نام جدید موسسه فرهنگی اندیشه مبنا فعالیت های خود را با

اقتدار آغاز کرد.

اين موسسه تاکنون به پشتوانه تجربه نيروهای متخصص خود توانسته است 57 محصول نرم افزاری ارائه

نمايدکه از اين تعداد بيش از 20 عدد از آنها براي ساير مراکز توليد شده است.

اعتماد مراکز همچون سرمايه ای بزرگ مورد توجه اين موسسه بوده و برای حفظ آن نهايت تلاشمان را بکار می

گيريم.

برخی از این مراکز به قرار زیرند:

معاونت آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

روابط عمومی دانشگاه مفید

شرکت گسترش دنیای نرم افزار

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

پژوهشکده باقرالعلوم

مرکز خدمات حوزه علمیه

انتشارات اسلام

مرکز جهانی مبلغ